Managerial Commitee

SHRI NATUBHAI BHATU

SHRI JASUBHAI BARAD

SHRI DEVAYATBHAI RAM

SHRI ARASIBHAI RAM

SHRI DEVANANDBHAI SOLANKI

SHRI DEVASHIBHAI SOLANKI

SHRI HAMIRBHAI BARAD

SHRI HARDASBHAI SOLANKI

SHRI JIVABHAI SOLANKI

SHRI LAXMANBHAI PITHIYA

SHRI MANOJBHAI SOLANKI

SHRI NATHUBHAI RAM

SHRI NIRUPAMABEN KAMBALIYA